Program uroczystości

20.09.2017

Uroczystości dla zaproszonych gości i pracowników WNE

Uroczystość nadania imienia prof. Marka Łyszczaka sali 1 w budynku A

13:00 - 14:00

Rejestracja uczestników uroczystości jubileuszowych

14:00 - 19:00

Uroczyste otwarte posiedzenie Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych

15:00 - 18:00

Przyjęcie koktajlowe

18:00 - 20:00

21.09.2017

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Nauki Ekonomiczne w XXI wieku – dylematy, wyzwania, perspektywy”

Program konferencji

Program Uroczystej Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych

1. Otwarcie Uroczystej Rady Wydziału

Dziekan WNE, prof. dr hab. Czesław Zając

2. Wystąpienie JM Rektora UE we Wrocławiu

prof. dr hab. Andrzej Kaleta

3. Wystąpienie wicewojewody województwa dolnośląskiego

dr Kamil Zieliński

4. Wystąpienie przedstawiciela biznesu

dr Radosław Księżopolski

5. Historia 70 lat WNE

dr hab. Jędrzej Chumiński, prof. UE

6. Uczczenie pamięci zmarłych pracowników WNE

7. Wspomnienia byłych Dziekanów WNE

doc. Jan Jasiński, prof. dr hab. Stanisław Styś, prof. dr hab. Marian Noga, prof. dr hab. Andrzej Graczyk

8. Wręczenie statuetek byłym dziekanom WNE i kierownikom Dziekanatu WNE

9. Promocje doktorskie

10. Promocje na stopień doktora habilitowanego

11. Wręczenie wyróżnień najlepszym studentom i doktorantom WNE

12. Wręczenie nagród JM Rektora pracownikom WNE

13. Wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów

14. Wystąpienie przedstawiciela studentów WNE

15. Wykład

prof. dr hab. Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: „Firma-Idea: przejście od oportunistycznej do relacyjnej gry rynkowej”


prof. dr hab. dr h.c. Bogusław Fiedor, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: „Poziomy aktywności państwa we współczesnej gospodarce rynkowej – od państwa regulacyjnego do aktywnej polityki prowzrostowej”

16. Recital chóru Ars Cantandi

17. Zamknięcie Uroczystej Rady Wydziału

Dziekan WNE, prof. dr hab. Czesław ZającListy gratulacyjne

Komitet honorowy

Komitet organizacyjny

Grupa zadaniowa ds. Uroczystej Rady Wydziału

Grupa zadaniowa ds. strony internetowej Jubileuszu

Grupa zadaniowa ds. wystawy na 70-lecie WNE

Sponsorzy

Partnerzy

Kontakt

71 36 80 570
ewa.mierzejewska@ue.wroc.pl
CKU UE we Wrocławiu
ul. Kamienna 43-56